Prečo my?

Sme spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2013. V tom roku začal platiť nový zákon o ochrane osobných údajov a preto sme sa začali orientovať na poskytovanie poradenských služieb hlavne v tejto oblasti a to v celej šírke. Venujeme sa vypracovávaniu bezpečnostných opatrení (Bezpečnostné projekty a základná dokumentácia), poskytujeme služby zodpovednej osoby a aktívne školíme všetky oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Našu prácu si vážime a veríme kvalite služieb, ktoré poskytujeme v tejto oblasti. Aj preto máme už od roku 2014 uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by sme mohli spôsobiť našim zákazníkom nesprávnym vypracovaním Bezpečnostného projektu, alebo službami zodpovednej osoby. Chceme, aby sa naši zákazníci cítili v našich rukách bezpečne.

Osoba, ktorá vypracováva Bezpečnostný projekt má Potvrdenie o úspešnom absolvovaní skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov. Poskytujeme teda služby výhradne kvalifikovanými a preskúšanými ľuďmi.

O svojich zákazníkov sa staráme trvalo, priebežne sledujeme zmeny v oblasti ochrany osobných údajov a to nie len v platnej legislatíve, ale aj rôzne prípady z praxe v rámci EU, o čom zákazníkov informujeme prostredníctvom mailových správ (cca 3x ročne).

Našim cieľom je zabezpečovať služby vo vysokej kvalite a za prijateľné ceny. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, pretože si myslíme, že každá spoločnosť je jedinečná so svojimi potrebami a požiadavkami a každá spoločnosť si zaslúži zvláštnu pozornosť.

Vyskúšajte nás a overte si pravdivosť týchto viet.