Vypracovanie vzorových dokumentov

Podľa platného zákona č. 122/2013 Z.z. je každá spoločnosť povinná vypracovať požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. Poskytujeme vzorové dokumenty, ktoré sú podľa zákona vyžadované a spĺňajú náležitosti vyžadované zákonom.

Dodávame dokumenty:

  • Záznam o poučení oprávnenej osoby
  • Poučenie o mlčanlivosti pre neoprávnené osoby
  • Evidenčný list IS
  • Súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
  • Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

Odovzdaný je vždy docx súbor, ktorý si následne môžete aktualizovať podľa svojich potrieb.