Školenia/poučenia oprávnených osôb

Osobne v priestoroch vašej organizácie zrealizujeme poučenie/školenie všetkých oprávnených osôb, t.j. poučenie o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo zákona ako aj z vašich interných noriem. Poučenie trvá cca 1-1,5 hod.

Pred poučením je potrebné, aby sme mohli mať k dispozícii vašu existujúcu bezpečnostnú dokumentáciu. Toto je možné zabezpečiť aj 1 hod. pred samotným školením (ak Bezpečnostný projekt nevypracovávala naša spoločnosť).

Každý účastník dostane materiál, v ktorom bude stručne zhrnutý obsah školenia.

Obsah školenia:

  • Základné pojmy
  • Práva oprávnených osôb
  • Povinnosti oprávnených osôb
  • Rozsah povolených činností
  • Povinnosti vyplývajúce z Bezpečnostnej politiky
  • Zodpovednosť za porušenie povinností
  • Informácie a kontakty