Bezpečnostná dokumentácia

Ste spoločnosťou, ktorá spracúva osobné údaje fyzických osôb? Ak tomu tak je, musíte mať vypracovanú tzv. bezpečnostnú dokumentáciu. Jej rozsah je závislý od samotného spracúvania a to hlavne:

  • aké osobné údaje spracúvate (bežné, osobitnú kategóriu),
  • koľko máte oprávnených osôb t.j. osôb, ktoré vo vašom mene osobné údaje spracúvajú,
  • akým spôsobom údaje spracúvate (na papieri, v počítači, v sieti),
  • komu a akým spôsobom osobné údaje sprostredkúvate a poskytujete,
  • aké bezpečnostné opatrenia máte v spoločnosti prijaté,
  • na aké rôzne účely údaje spracúvate a iné.

V tom najjednoduchšom prípade vám postačí jedna strana A4, kde napíšete stručne, ako spracúvate OU a ako ich chránite. Na druhej strane pri náročnom a rozsiahlom spracúvaní osobných údajov budete potrebovať kompletný bezpečnostný projekt a pravdepodobne aj posúdenie vplyvu spracúvania na práva a slobody fyzických osôb.

Všetky tieto dokumenty pre vás vieme vypracovať na základe osobnej návštevy a analýzy skutočného stavu spracúvania osobných údajov vo vašej spoločnosti.

Bezpečnostnú dokumentáciu vypracovávame výhradne na základe osobnej návštevy, bez ktorej by vypracovaná dokumentácia nezodpovedala skutočnosti a vy by ste riskovali, že pri kontrole Úradom na ochranu osobných údajov by nebola akceptovaná alebo by bola označená za nedostatočnú, čo pre vás môže znamenať udelenie pokuty.

V prípade otázok nás kontaktujte.