Bezpečnostné opatrenia podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

Aj vás strašia termíny a povinnosti, ktoré vyplývajú z nového zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov?

Nemusia.

Pri Vašich povinnostiach Vám radi pomôžeme. Vypracujeme pre Vás potrebné bezpečnostné opatrenia (Bezpečnostný projekt, Bezpečnostnú smernicu alebo Základnú dokumentáciu) tak, aby boli v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že už Bezpečnostné opatrenia vypracované máte, pomôžeme Vám ich aktualizovať a zosúladiť s novým zákonom.

Ak máte záujem o viac informácií, alebo o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie alebo aktualizáciu Bezpečnostných opatrení, kontaktujte nás na adrese fanco@fanco.sk.