Bezpečnostný projekt pre vašu spoločnosť.

Zodpovedná osoba je skutočne zodpovedná.

Aby ochrana osobných údajov nebola pre vás strašiakom.

Bezpečnostné projekty

Vypracovanie Bezpečnostného projektu je dôležitou povinnosťou vyplývajúcou zo Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba

Preneste svoju zodpovednosť na niekoho, pre koho je ochrana osobných údajov prioritou. Máme potvrdenie o absolvovaní skúšky na UOOU a Zodpovedná osoba je poistená.

Školenia a poučenia oprávnených osôb

Vyškolíme všetkých vašich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi tak, aby ste mali istotu, že osobné údaje budú spracovávať v súlade so zákonom.